فرنوش اختری

استاد فرنوش اختری

تدریس آنلاین

36 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

کارشناسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس به مدت 6 سال در مدارس فیروزه، واله و راه رشد

بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک

ارتباط بسیار عالی با هر دانش آموز و توجه به روحیات فردی

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • ارتباط بسیار عالی با هر دانش آموز و توجه به روحیات فردی
  • 2 سال تدریس در واله تایید شده
  • 1 سال تدریس در راه رشد تایید شده
  • 4 سال تدریس در فیروزه تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 1386 تا 1390 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...