مرجان محلوجیان

استاد مرجان محلوجیان

تدریس حضوری در تهران

37 جلسه موفق

امتیاز 4.7 از 5

دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 23 سال و تدریس در مدارس شاهد، دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی

بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک

دارای مدرک دوره اخلاق حرفه‌ای تدریس استادبانک

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 23 سال تدریس در مدارس دولتی 23 سال ، نمونه دولتی 2 سال ، شاهد ا سال ، غیر انتفاعی 4 سال تایید شده
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین 1371 تا 1375 تایید شده
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1383 تا 1387 تایید شده
  • دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج 1393 تا 1398 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...