احمد منجزی علی صالح

استاد احمد منجزی علی صالح

تدریس حضوری در اهواز

13 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

دکترا مهندسی عمران از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

تدریس به مدت 1 سال در دانشگاه های فنی حرفه ای و علمی کاربردی

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

امتیاز عالی از دانشجویان

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • امتیا ز عالی از دانشجویان
  • امتیاز عالی از دانشجویان
  • 1 سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردی تایید شده
  • 1 سال تدریس در دانشگاه فنی حرفه ای تایید شده

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر 1378 تا 1383 تایید شده
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه غیرانتفاعی 1392 تا 1395 تایید شده
  • دکترا مهندسی عمران از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 1395 تا 1398 تایید شده
در حال دریافت نظرات شاگردان...