مجید احسانی

استاد مجید احسانی

تدریس آنلاین تدریس حضوری در تهران

165 جلسه موفق

امتیاز 4.8 از 5

دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان

تدریس به مدت 12 ترم دردانشگاه تربیت مدرس تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان دستیار آموزشی

بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک

سابقه تدریس به مدت 8 سال در آموزشگاه های آزاد اصفهان و تهران

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

 • افزایش نمره دانشجویان
 • تدریس به مدت 12 ترم دردانشگاه تربیت مدرس تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان دستیار آموزشی
 • سابقه تدریس به مدت 8 سال در آموزشگاه های آزاد اصفهان و تهران
 • استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه
 • تدریس به مدت 2 سال در دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه گیلان 1388 تا 1392 تایید شده
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس 1392 تا 1394 تایید شده
 • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان 1394 تا 1398 تایید شده

افتخارات تحصیلی

 • رتبه برتر کنکور دکتری
 • رتبه 2 کارشناسی ارشد در گرایش مهندسی سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • رتبه 1 دکتری در گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • 16 مقاله پژوهشی در زمینه های تخصص
 • یک طرح پژوهشی خاتمه یافته
 • استادیار دانشگاه
در حال دریافت نظرات شاگردان...