سیدرضا پورحسینی

استاد سیدرضا پورحسینی

تدریس تمام پایه ها

تدریس توسط کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران-سازه دانشگاه باهنر- بهترین کیفیت

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

دینامیک استاتیک و مقاومت مصالح سازه های بتن آرمه 1 و 2 معماری کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

یزد - یزد

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجو مقطع کارشناسی ارشد مهندسی سازه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات شاگردان