استاد سیدرضا پورحسینی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجو مقطع کارشناسی ارشد مهندسی سازه


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شهید باهنر کرمان