دکتر حسینی

استاد دکتر حسینی

آموزش مفاهیم سرمایه گذاری در بورس- آموزش اصول اقتصادی-

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اصول علم اقتصاد 1 و 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان