رضا هاشمی

استاد رضا هاشمی

تدریس تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی)، تدریس برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project ، تدریس دروس رشته مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی، تدریس دروس ریاضی دبیرستان.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه علوم اقتصادی

نظرات شاگردان