رسول هاشمی

استاد رسول هاشمی

سابقه‌ی تدریس در مدرسه‌ی انرژی اتمی تهران_ تدریس خصوصی دانش آموزان المپیاد شیمی - تدریس در دانشگاه شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی ترمودینامیک شیمی فیزیک کنکور کارشناسی ارشد شیمی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

رفسنجان - کرمان کرمان - کرمان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات شاگردان