استاد المیرا آزاد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فوق لیسانس رشته بیوتکنولوژی دانشگاه تبریز


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه تبریز