سورن ماجانی

استاد سورن ماجانی

تدریس دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان

تدریس دروس ریاضی و فیزیک دوره دبیرستان به صورت خصوصی و گروهی یکبار برای همیشه فیزیک و ریاضی را دقیق و مفهومی بیاموزید !!! هر کسی با هر سطح سوادی می تواند سخت ترین مباحث را نیز یاد بگیرد !

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان