استاد احسان سروری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • تدریس شیمی 1 و 2و 3 در دبیرستانمشاور آموزشی دبیرستان