سوما درودی

استاد سوما درودی

تدریس خصوصی ریاضی دبستان تا کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری ریاضی فیزیک 1 و 2 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناسی فیزیک دانشگاه کردستان<br /> کارشناسی ارشد ژیوفیزیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و هندسی زلزله

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ژیوفیزیک از دانشگاه کردستان

نظرات شاگردان