استاد سهیل دودانگی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رضایت شما هدف اصلی بنده است.کافیست یکبار امتحان کنید. جلسه اول کاملا رایگان است.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه مازندران

افتخارات تحصیلی

  • عضو تیم المپیاد فیزیک قطب 2 کشوری