سها طوسیان

استاد سها طوسیان

فیزیک،ریاضی،زبان انگلیسی، دبیرستان و ما قبل. فیزیک کارشناسی

کلاسها در دانشگاه بهشتی با قیمت توافقی برگذار می شود. هماهنگی برای کلاسها نهایتا سه روز قبل تدریس. برای دانش آموزان متوسطه به قبل با دو برابرقیمت توافق شده تا پنج دانش پذیر اجازه حضور دارند.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

گرامر زبان انگلیسی زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی (عمومی) انگلیسی 1 و 2 انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی انگلیسی سوم دبیرستان انگلیسی نهم دبیرستان انگلیسی هشتم دبیرستان انگلیسی هفتم دبیرستان زبان فارسی دوم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان زبان عربی کنکور سراسری عربی سوم دبیرستان عربی دوم دبیرستان عربی نهم دبیرستان عربی هشتم دبیرستان عربی هفتم دبیرستان فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک پیش دانشگاهی فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان