استاد سید محمد جوادی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

10 سال سابقه تدریس در دانشگاه و کنکور


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • - - - هییت علمی دانشگاه - - - بیش از 15 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی ----داور کنفرانس بین المللی انجمن برق و کامپیوتر ایران ---عضو برگزیده و بهترین مقاله در کنفرانش کامپیوتر ---ارایه سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی در مورد کاربرد هوش مصنوعی