استاد سعید موسویون

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • عضو انجمن فیزیک ایران
  • ارایه پوستر در گنفرانس سالانه فیزیک در سال 1388
  • شاگرد اول در مقطع کارشناسی و شناخته شده به عنوان استعداد درخشان