استاد محمد سعید ملایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 3 سال تدریس در دانشگاه کاشان
 • 1 سال تدریس در دانشگاه آزاد

افتخارات تدریس

 • تدریس دانشجویان کارشناسی که موفق به حضور به دانشگاه شریف شده اند . ارشد
 • فقط ایجاد انگیزه برای بهتر و عالی بودن در آینده

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه کاشان 1390 تا 1393
 • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1394 تا 1396

افتخارات تحصیلی

 • دارنده لوح کارآفرینی در سال92
 • دانشجوی برتر پژوهشی سال 93
 • تدریس هندسه منیفلد
 • تدریس معادلات دیفرانسیل
 • تدریس ریاضی یک
 • تدریس درس جبرخطی 14 بار
 • دانشجوی رتبه اول هشت ترم بین 44 نفر
 • دانشجوی ممتاز شش ترم بین 44 نفر
 • دانشجوی نمونه دانشگاه کاشان بین ورودی 90
 • دانشجوی نمونه یک نیم سال تحصیلی باهنر کرمان
 • پذیرش دانشگاه صنعتی امیر کبیر با سهمیه ی رتبه اولی