محمد سعید ملایی

استاد محمد سعید ملایی

هندسه زندگی است

تدریس هندسه منیفلد هندسه ریمانی جبر لی و گروه لی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مبانی هندسه ریاضی عمومی 2 معادلات دیفرانسیل هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

 • دارنده لوح کارآفرینی در سال92
 • دانشجوی برتر پژوهشی سال 93
 • تدریس هندسه منیفلد
 • تدریس معادلات دیفرانسیل
 • تدریس ریاضی یک
 • تدریس درس جبرخطی 14 بار
 • دانشجوی رتبه اول هشت ترم بین 44 نفر
 • دانشجوی ممتاز شش ترم بین 44 نفر
 • دانشجوی نمونه دانشگاه کاشان بین ورودی 90
 • دانشجوی نمونه یک نیم سال تحصیلی باهنر کرمان

نظرات شاگردان