استاد سیامک دهکردی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

https://ir.linkedin.com/in/siamak-khaksar-haghani-87937430


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • دانش اموخته ممتاز دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک
  • برنده مدال برنز کشوری المپیاد علمی شیمی
  • راه یابی به مرحله دوم المپیاد های علمی ریاضی، فیزیک، شیمی و کامپیوتر