سید محمد جواد محمدی

استاد سید محمد جواد محمدی

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان و کنکور در شیراز توسط کارشناس ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه خلیج فارس با قیمت توافقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی عمومی شیمی تجزیه دستگاهی شیمی تجزیه شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر

نظرات شاگردان