سیده ریحانه حسینی

استاد سیده ریحانه حسینی

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان تخصصی روان شناسی برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد توسط دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی با نمره ی زبان 75% در آزمون ورودی و بیش از چهارسال سابقه ی ترجمه ی متون تخصصی.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان تخصصی مهندسی صنایع

شهرهای تدریس

قزوین - قزوین زنجان - زنجان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

نظرات شاگردان