سیدمحمد حسینی

استاد سیدمحمد حسینی

دروس دانشگاهی و دبیرستان

کلیه دروس ریاضی دانشگاهی از جمله دروس ریاضی عمومی و معادلات ریاضی مهندسی و غیره

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی هفتم دبیرستان

شهرهای تدریس

نجف‌آباد - اصفهان اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان