سید مهدی قاسمی

استاد سید مهدی قاسمی

تجربه تدریس خصوصی و گروهی ریاضی وشیمی دبیرستان دانشگاه. تجربه حل تمرین دانشگاه. مشاوره تدریس و روشهای حل مسایل کنکور کارشناسی ارشد. تدریس تخصصی دروس ترمودینامیک و انتقال جرم و عملیات واحد در سطح عالی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان موازنه انرژی و مواد شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی عملیات واحد 1 و 2 پدیده های انتقال انتقال حرارت انتقال جرم ترمودینامیک و مکانیک آماری ترمودینامیک معادلات دیفرانسیل حل عددی معادلات دیفرانسیل ریاضی 1 و 2 ریاضی مهندسی ریاضی حسابداری کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی ریاضی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

سوابق و افتخارات تدریس


تجربه و توان و علاقه فراوان به تدریس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد

افتخارات تحصیلی

  • مدرک بین المللی نرم افزار متلب.مدرک آشنایی با نانوتکنولوژی.سه دو حل تمرین موازنه انرژی و مواد.حل تمرین معادلات دیفرانسیل و ریاضی 1.تجربه تدریس و مشاوره در موسسات خصوصی

نظرات شاگردان