سینا مجیدیان

استاد سینا مجیدیان

تدریس تضمینی دروس رشته برق لیسانس و ارشد مخابرات سیستم

تجزیه تحلیل سیگنال. آمار و احتمال. مدار1. ریاضی 1. فرآیند های تصادفیRandom process مخابرات پیشرفته. پردازش سیگنال دیجیتالDSP

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 مدارهای الکتریکی 1 و 2 مخابرات دیجیتال فرآیند تصادفی سیگنال ها و سیستم ها فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان جبر و احتمال حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان