علی اسماعیلی

استاد علی اسماعیلی

بیشترین یادگیری کمترین هزینه

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی توسط مدرس دانشگاه و فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی ششم ابتدایی ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی پایه معادلات دیفرانسیل سیستم های کنترل غیرخطی سیگنال ها و سیستم ها سیستم های کنترل خطی ریاضی مهندسی الکترونیک

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان