سینا خویلدی

استاد سینا خویلدی

تعمیر و تدریس کامپیوتر ...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

مبانی چاه آزمایی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی مبانی آنالیز عددی معادلات دیفرانسیل

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان