استاد سیدجواد نقیبی نسب

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی ترم اول پایه ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی شریف و فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. گذراندن دوره ی راهنمایی و دبیرستان در مدرسه ی استعدادهای درخشان.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • محصل در پایه ی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی برق قدرت گرایش اکترونیک قدرت در دانشگاه صنعتی شریف
  • اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته ی مهندسی برق قدرت با معدل 17.10
  • رتبه ی 17 کنکور ارشد برق
  • سابقه ی تدریس در کانون قلم چی و موسسه ی نوآوران
  • رتبه ی 226 کنکور سراسری
  • فارغ التحصیل از دبیرستان و راهنمایی مدرسه ی استعدادهای درخشان سبزوار
  • معدل دیپلم : 19.77