سوسن جمالی

استاد سوسن جمالی

تدریس زبان فرانسه

زبان فرانسه را از کودکی توسط معلمین فرانسوی آموختم سپس کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه را از دانشگاه بوعلی همدان اخذ کرده و 18 سال سابقه تدریس دارم و با متدهای مختلف آموزش زبان فرانسه آشنایی دارم

در حال حاضر استاد قادر به تدریس نمی باشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان فرانسه کنکور سراسری

شهرهای تدریس

همدان - همدان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه بوعلی سینا همدان

نظرات شاگردان