سینا فرشته

استاد سینا فرشته

تدریس دروس استاتیک - ریاضی - دیفرانسیل و حسابان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی عمومی 1 استاتیک استاتیک و مقاومت مصالح معادلات دیفرانسیل حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان