سینا ص

استاد سینا ص

تدریس آمار جبر، هندسه و فیزیک 2

تدریس آمار جبر، هندسه و فیزیک 2 توسط دانشجوی دکتری مهندسی عمران شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه سوم دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال آمار و احتمالات آمار و مدلسازی دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • المپیاد فیزیک
  • دانشجوی ممتاز در تمامی مقاطع تحصیلی

نظرات شاگردان