استاد سینا ص

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • المپیاد فیزیک
  • دانشجوی ممتاز در تمامی مقاطع تحصیلی