سینا خلیلی

استاد سینا خلیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید