استاد شهرام صدقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخارات تحصیلی

  • چاپ بیش از 14 مقاله در مجلات معتبر یاخلی و خارجی و ارایه در کنفرانسهای بین المللی
  • عضو دفتر استعدادهای درخشان
  • شاگرد اول مقطع کارشناسی