استاد شیرین شوشتری

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تدریس: مولف کتاب های کمک آموزشی
  • افتخار تحصیلی: رتبه 51 کنکور سراسری

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید