استاد شیرین شوشتری

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تدریس: تعهد نسبت به دانش آموز و افزایش سطح علمی دانش آموز
  • افتخار تحصیلی: رتبه 51 کنکور سراسری ،3 سال سابقه تدریس خصوصی،مولف کتاب های کمک آموزشی ، مشاوره ی تحصیلی

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

افتخارات تدریس

  • تعهد نسبت به دانش آموز و افزایش سطح علمی دانش آموز
  • تدریس بسیار با انرژی انجام می شود، دانش آموز از تدریس خسته نخواهد شد.
  • تدریس درس همراه با برنامه ریزی انجام میشود.

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف 1391 تا 1395

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 51 کنکور سراسری ،3 سال سابقه تدریس خصوصی،مولف کتاب های کمک آموزشی ، مشاوره ی تحصیلی