سید محمدرضا شکوهیان

استاد سید محمدرضا شکوهیان

ارشد شریفکارشناسی امیرکبیردارای سابقه آموزشی و تدریس یاری

سابقه تدریس خصوصی و تدریس یاری

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

طراحی اجز ا 1 و 2 استاتیک مقاومت مصالح ارتعاشات مکانیکی سیستم های کنترل خطی دینامیک ماشین ترمودینامیک دینامیک ریاضی عمومی 2 هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان