محمد شجاعی

استاد محمد شجاعی

دروس اولیه تا پیشرفته مهندسی مکانیک طراحی جامدات ( استاتیک، دینامیک، دینامیک ماشین، ارتعاشات تا پیشرفته، مقاومت مصالح، اجزا محدود، الاستیسیته، ورق و پوسته، ریاضیات پیشرفته) و نحوه مقاله نویسی و...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

دینامیک ماشین دینامیک ارتعاشات مکانیکی استاتیک و مقاومت مصالح

شهرهای تدریس

شیراز - فارس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شیراز

نظرات شاگردان