شیوا فرهی اول

استاد شیوا فرهی اول

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان (حسابان و دیفرانسیل)-ریاضی عمومی 1 و 2-تحقیق در عملیات -آمار 1 و2 - از دانشگاه دولتی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 ریاضی گسسته حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علوم اقتصادی

نظرات شاگردان