سلطان حقی

استاد سلطان حقی

تدریس خصوصی ریاضی توسط دانشجویان فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شریف با هزینه مناسب و توافقی همراه با برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

گراف بهینه سازی غیرخطی آنالیز عددی هندسه جبری مقدماتی توابع مختلط حل عددی معادلات دیفرانسیل نظریه اعداد مبانی منطق و نظریه مجموعه ها مبانی هندسه توپولوژی عمومی سیستم های دینامیکی معادلات دیفرانسیل آمار ریاضی جبر خطی بهینه سازی خطی جبر مبانی ترکیبیات آنالیز ریاضی آمار و احتمالات مبانی آنالیز عددی مبانی ماتریس ها و جبرخطی مبانی ریاضی اقتصاد مهندسی محاسبات عددی ریاضی مهندسی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس خصوصی ریاضی توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف (مدرس خانم و آقا)

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس درکلیه دروس ذکر شده توسط مدرسین مجرب خانم و آقا

نظرات شاگردان