استاد سلطان حقی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس خصوصی ریاضی توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف (مدرس خانم و آقا)


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس درکلیه دروس ذکر شده توسط مدرسین مجرب خانم و آقا