استاد شیرزاد رضایی

 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
 • افتخار تدریس: تمامی شاگردانم توانسته اند درس را با نمره بالاتر از حد انتظار پاس کنند
 • افتخار تحصیلی: دانشجو برتر در دانشکده مهندسی شیمی و نفت

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 1 سال تدریس در منشور ادیبان دانش
 • 1 سال تدریس در قلم چی

افتخارات تدریس

 • تمامی شاگردانم توانسته اند درس را با نمره بالاتر از حد انتظار پاس کنند
 • با تدریس به بعضی افراد برای سال ها بعد هم دعوت به تدریس شده ام دلیل کیفیت کار

دانشجوی ارشد مهندسی شیمی (گرایش ترموسینتیک و کاتالیست) دانشگاه صنعتی شریف دستیار اموزشی در مقطع کارشناسی در دانشگاه شریف و در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ارشد در دانشگاه ازاد تهران جنوب


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تبریز 1390 تا 1394
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف 1394 تا 1396

افتخارات تحصیلی

 • دانشجو برتر در دانشکده مهندسی شیمی و نفت
 • دستیار آموزشی و پژوهشی در دانشگاه شریف و ازاد تهران جنوب