استاد شیرزاد رضایی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: دانشجو برتر در دانشکده مهندسی شیمی و نفت
  • تدریس در منشور ادیبان دانش به مدت 1 سال

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید