استاد محمد حسن شیرازی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش ژیوتکنیک در دانشگاه صنعتی شریف هستم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 59 کنکور
  • سابقه تدریس دروس کنکور سراسری