مجتبی شیعه زاده

استاد مجتبی شیعه زاده

سابقه زیادی در تدریس دارم و تجربه به من میگه کسانی موفق هستند که تلاش کنند.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری ریاضی عمومی 1 ریاضی سوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 آمار ریاضی آمار و مدلسازی دبیرستان آمار و احتمالات

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی آمار و کاربردها از دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرات شاگردان