استاد نوید شیخی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس ارشد کنترل مطالعات و طراحی پلها و تونلهای آزادراههای کشور، وزارت راه و شهرسازی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 27 آزمون دکتری و رتبه 64 آزمون کارشناسی ارشد
  • 8 سال سابقه تدریس
  • دکتری عمران-سازه