استاد آریا شایگان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیراز

افتخارات تحصیلی

  • 9 سال سابقه تدریس ریاضیات به صورت خصوصی و گروهی