شایان خسروی

استاد شایان خسروی

تدریس تخصصی ریاضیات پایه و فیزیک سال سوم دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری و برگزیده ی المپیاد کشوری فیزیک .....دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی کامپیوتر

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان