استاد سحر حکیمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

15 سال سابقه کار تدریس


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه گیلان