استاد مصطفی لعل شاطری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

نویسنده مقالات IsI و مشاوره در زمینه پروپوزال های دانشگاهی و مقالات علمی و پژوهشی و دارای چندین گواهی آموزش های آکادمیک بین المللی در این زمینه.<br /> 6سال خبرنگاری حرفه ای.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه فردوسی مشهد