استاد مهدی شریفیان

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • افتخار تحصیلی: رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
  • تدریس در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان به مدت 2 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 2 سال تدریس در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان 1377 تا 1381
  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد 1382 تا 1385

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
  • نویسنده کتاب" کاربرد انتقال حرارت در صنایع"
  • رتبه 800 کنکور سراسری سال 77