استاد محمد شریفی مقدم

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • برگزیده ی المپیاد شیمی
  • برگزیده ی المپیاد کامپیوتر
  • برگزیده ی المپیاد ریاضی
  • داشن آموخته ی صنعتی شریف