محمد شریفی مقدم

استاد محمد شریفی مقدم

تدریس ریاضیات به شیوه ی مشارکتی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی مواد توسط دانشجوی صنعتی شریف.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

خواص مکانیکی مواد خواص فیزیکی مواد 1 و 2 خواص مواد ترمودینامیک مواد 1 شیمی فیزیک مواد رسم فنی و نقشه کشی ساختمان شیمی عمومی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • برگزیده ی المپیاد شیمی
  • برگزیده ی المپیاد کامپیوتر
  • برگزیده ی المپیاد ریاضی
  • داشن آموخته ی صنعتی شریف

نظرات شاگردان