میلاد شریعت

استاد میلاد شریعت

ریاضی و فیزیک دبیرستان و کنکور

تدریس خصوصی ریاضیات و فیزیک دبیرستان و پیش دانشگاهی تدریس دروس کنکور ارشد مهندسی مواد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری جبر و احتمال

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • 3 سال فعالیت مستمر و برگزاری دوره های آموزشی در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
  • سابقه مشاوره انتخاب رشته در آموزش و پرورش منطقه 18
  • رتبه 23 کنکور ارشد مهندسی مواد
  • همکاری در چاپ چهار جلد کتاب های سی کارآفرین و دانشگاه ارزش آفرین در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
  • سابقه تدریس خصوصی دروس فیزیک دبیرستان و کنکور، جبر و ریاضیات
  • سابقه تدریس دبیرستان نمونه دولتی امام حسین
  • تالیف سه جلد کتاب آموزشی دروس کنکور ارشد مهندسی مواد

نظرات شاگردان