استاد میلاد شریعت

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • 3 سال فعالیت مستمر و برگزاری دوره های آموزشی در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
  • سابقه مشاوره انتخاب رشته در آموزش و پرورش منطقه 18
  • رتبه 23 کنکور ارشد مهندسی مواد
  • همکاری در چاپ چهار جلد کتاب های سی کارآفرین و دانشگاه ارزش آفرین در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
  • سابقه تدریس خصوصی دروس فیزیک دبیرستان و کنکور، جبر و ریاضیات
  • سابقه تدریس دبیرستان نمونه دولتی امام حسین
  • تالیف سه جلد کتاب آموزشی دروس کنکور ارشد مهندسی مواد