استاد اکبر امیرشکوری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شاهرود

افتخارات تحصیلی

  • معدل بالای 17 در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • کسب عناوین اول و دومی در مسابقات کشوری