اکبر امیرشکوری

استاد اکبر امیرشکوری

تدریس ریاضیات دانشگاه

جهت آمادگی برای آزمون های پایان ترم

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی حسابداری ریاضی 1 و 2 و 3 ریاضی مهندسی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شاهرود

افتخارات تحصیلی

  • معدل بالای 17 در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • کسب عناوین اول و دومی در مسابقات کشوری

نظرات شاگردان