استاد شکیبا ملکشاهی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

با سابقه چندین سال تدریس خصوصی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • با سابقه تدریس خصوصی
  • رتبه دو رقمی کنکور سراسری مقطع ارشد 93