شکیبا ملکشاهی

استاد شکیبا ملکشاهی

ادبیات فارسی- زبان انگلیسی- زبان عربی

تدریس خصوصی زبان عربی دبیرستان و راهنمایی؛زبان انگلیسی دبیرستان و راهنمایی؛انگلیسی عمومی؛ تدریس تخصصی زبان و ادبیات فارسی، ارایه های ادبی، عروض و قافیه توسط دانشجوی یکی از برترین دانشگاههای کشور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان و ادبیات فارسی (عمومی) پیش دانشگاهی ادبیات فارسی دوم دبیرستان عربی نهم دبیرستان عربی سوم دبیرستان علوم انسانی عربی پیش دانشگاهی انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی انگلیسی نهم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان ادبیات فارسی سوم دبیرستان علوم انسانی آرایه های ادبی

شهرهای تدریس

ایلام - ایلام تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


با سابقه چندین سال تدریس خصوصی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات تحصیلی

  • با سابقه تدریس خصوصی
  • رتبه دو رقمی کنکور سراسری مقطع ارشد 93

نظرات شاگردان