فاطمه السادات شه روش

استاد فاطمه السادات شه روش

تدریس دروس ابتدایی تا دبیرستان

دروس ریاضی - فیزیک- عربی از ابتدایی تا دبیرستان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

برنامه نویسی پیشرفته مبانی علم رایانه دبیرستان هندسه تحلیلی و جبر خطی شبکه های کامپیوتری اصول سیستم های کامپیوتر مدارهای منطقی پایگاه داده ها برنامه نویسی کامپیوتر هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان